LUXOTTICCA

ရုံးဒီဇိုင်း
ဖောက်သည် : LUXOTICA
တည်နေရာ : SINGAPORE
ဧရိယာ : 2 000 စတုရန်းမီတာ

ဖော်ပြချက်-
LUXOTICA သည် ၎င်းတို့၏ ရုံးခန်းနေရာကို သက်ဝင်သော၊ စိတ်အားထက်သန်မှုနှင့် ဆွဲဆောင်မှုရှိသော ပတ်ဝန်းကျင်အဖြစ် မျှော်မှန်းထားပြီး လူငယ်စွမ်းရည်များကို စွဲဆောင်ကာ အဖွဲ့အစည်း၏ တက်ကြွပြီး ထူးခြားသော ယဉ်ကျေးမှုကို စစ်မှန်စွာကိုယ်စားပြုရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။ အမှတ်တံဆိပ်။

go top